Regulamin Konkursu "Relacja z Wydarzenia"

Podczas I Zakopiańskiego Charytatywnego Maratonu Badmintona oprócz wielu innych atrakcji, odbędzie się również Konkurs "Relacja z wydarzenia". Każda osoba chętna może zrobić zdjęcia, nakręcić film lub napisać dokument. Tematyka pracy może być dowolna, jednak musi nawiązywać do wydarzeń odbywających się podczas I Zakopiańskiego Charytatywnego Maratonu Badmintona

Dzięki Partnerom udało się nam pozyskać nagrody również na ten konkurs.


                                                                                  I Zakopiański Charytatywny Maraton Badmintona

                                                                                                           Regulamin Konkursu

                                                                                                      „RELACJA Z WYDARZENIA”

1. Organizatorem konkursu jest Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”.

2. Temat pracy: „REPORTAŻ Z I ZAKOPIAŃSKIEGO MARATONU BADMINTONA”.

3. JURY: Zbigniew Szczerba, Krzysztof Wiśniowski „Żaba”.  Z uwagi na fakt, iż zaabsorbowani będziemy próbą pobicia Rekordu Guinnessa w najdłuższym meczu badmintona, nie będziemy mogli uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, które odbywać się będą podczas trwania imprezy. Liczymy, że jako jury obejrzymy wiele ciekawych materiałów (filmowych, zdjęciowych lub może jeszcze coś wymyślicie) z tego co „działo się” w Zakopiańskim Centrum Edukacji. 

4. Materiał, zwany dalej pracą można dostarczyć w dowolnej formie (np. album ze zdjęciami) i na dowolnym nośniku (np. płyta cd, dvd, pendrive)

5. Termin składania „prac” upływa w dniu 11.05.2016 r do g. 21.00. Prace należy składać na adres :         UKS „ORŁY”, ul. Orkana 6, 34-500 Zakopane (osobiście lub za pośrednictwem poczty). Do pracy powinna być dołączona koperta opisana kodem zawierającym trzy litery i trzy cyfry, a wewnątrz koperty powinno znajdować się imię, nazwisko autora oraz numer telefonu kontaktowego.

6. Konkurs odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.

7. Za najciekawsze prace Organizator przewiduje trzy nagrody.

8. Wzięcie udziału w Konkursie i złożenie pracy u Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych Autora oraz samej pracy na stronie www.uksorly.pl i innych materiałach informujących o Wydarzeniu. Równocześnie Autor zrzeka się praw do swojej pracy na rzecz Organizatora.

9. Planowane oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 01.06.2016, natomiast zwycięzcy poinformowani zostaną kilka dni wcześniej o godzinie i miejscu wręczenia nagród.


powrót