Regulamin turniejów i oświadczenie uczestnika turnieju

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem turniejów odbywających się podczas I Zakopiańskiego Charytatywnego Maratonu Badmintona, oraz wydrukowanie, uzupełnienie i dostarczenie na zawody oświadczenia uczestnika turnieju. Są to warunki niezbędne, aby wziąć udział w turnieju.

 

I Zakopiański Charytatywny Maraton Badmintona

Regulamin

  1. TURNIEJE BADMINTONOWE

1. Organizatorem turniejów jest Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”.

2. Turnieje odbywać się będą na dwóch boiskach, w sali gimnastycznej Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.uksorly.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin poszczególnych turniejów.

3. W turniejach mogą uczestniczyć osoby, które dokonają do dnia 17.04.2016 r zgłoszenia, wysyłając maila na orlyzakopane@gmail.com W mailu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, klasa * i szkoła* (*dotyczy uczniów) oraz turniej, w którym chce się uczestniczyć. Udział w turniejach jest bezpłatny. Ilość miejsc w turniejach jest ograniczona. Po wyczerpaniu wolnych miejsc organizator może zaproponować udział w innym turnieju. Szczegółowa lista uczestników poszczególnych turniejów podana zostanie do dnia 21.04.2016 r na stronie www.uksorly.pl
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych na szczegółowej liście uczestników poszczególnych turniejów umieszczonej na stronie www.uksorly.pl i innych materiałach informacyjnych.

Organizator dopuszcza możliwość dopisania zawodnika nie zgłoszonego wcześniej, w dniu zawodów pod warunkiem, że na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem turnieju osoba zapisana nie zgłosiła się na turniej lub nie dopełniła formalności związanych z wypełnieniem oświadczenia uczestnika turnieju.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia uczestnika turnieju i dostarczenie go do biura zawodów (które znajdować się będzie na sali sportowej) najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem turnieju. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Wypełnione oświadczenie jest podstawą uczestnictwa w turnieju. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.uksorly.pl Brak dostarczonego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.

4. Uczestników turniejów obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie z jasną podeszwą.

5. Warunkiem uczestnictwa w turnieju Harcerzy oraz Służb Mundurowych jest gra w stroju „służbowym”
( mundur lub jego część). W turnieju Przebierańców obowiązkowe jest przebranie (liczymy na humor i inwencje uczestnika).

6. System gier uzależniony będzie od ilości zawodników i ustalony zostanie w dniu turnieju.

7. Organizator zapewnia lotki do gier. Istnieje możliwość wypożyczenia od organizatora turnieju rakietki do gry ( kaucja zwrotna w wysokości 100 zł ).

8. Nagrody: Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych turniejach. Ponadto każdy uczeń uczestniczący w turnieju otrzyma plecak wraz z atrakcyjną zawartością. Przewidywane są również nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3 w turniejach z udziałem uczniów. W innych turniejach nagrody rzeczowe uzależnione będą od hojności partnerów imprezy.

9. W sprawach organizacyjnych do dnia 22.04.2016 r do godz.22.00 wszelkich informacji udzielają: Krzysztof Wiśniowski „ŻABA” (tel. 501 669 902) , Zbigniew Szczerba (tel.602 471 712).

W dniu turnieju wszelkie informacje udzielane będą przy stoliku organizatora turnieju, który znajdować się będzie na sali sportowej).

10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Oświadczenia uczestnika turnieju – do pobrania:

/UserFiles/oswiadczenie%20uczestnika%20turnieju.rtf


powrót