Regulamin Konkursu Plastycznego

Podczas I Zakopiańskiego Charytatywnego Maratonu Badmintona oprócz wielu innych atrakcji, odbędzie się również Konkurs Plastyczny o wydarzeniu. Każda osoba chętna może wykonać rysunek, w którym przedstawi swoje spojrzenie na niego. Tematyka pracy może być dowolna, jednak musi nawiązywać przynajmniej do jednego aspektu wydarzenia.

Dzięki Partnerom udało się nam pozyskać nagrody również na ten konkurs.

REGULAMIN

I Zakopiański Charytatywny Maraton Badmintona

KONKURS PLASTYCZNY

1. Organizatorem konkursu jest Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY” z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Orkana 6.

2. Temat pracy: „I ZAKOPIAŃSKI MARATON BADMINTONA  na kartce A3”, czyli rysujemy wydarzenia, które odbywają się w ZCE w czasie trwania MARATONU.

3. Dopuszcza się wykonanie rysunku flamastrami, kredkami, pastelami lub ołówkiem na papierze formatu A3 .

4. Organizator zapewnia papier formatu A3, które można pobierać przy stoliku Organizatora znajdującym się na sali sportowej.

5. Termin składania prac upływa w dniu 24.04.2016 r o godz. 10.00. Prace należy składać u Organizatora. Praca powinna być opisana na odwrocie dowolnym kodem zawierającym trzy litery i trzy cyfry. Do pracy dołączona jest koperta opisana tym samym kodem co praca, a wewnątrz koperty znajduje się imię, nazwisko autora oraz szkoła i klasa (w przypadku kat. I i II). Składający prace informuje Organizatora, do której kategorii zaliczana jest praca.

6. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

KATEGORIA I – dzieci do klasy trzeciej szkoły podstawowej;

KATEGORIA II – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;

KATEGORIA III – OPEN

7. Wzięcie udziału w Konkursie Plastycznym i złożenie pracy u Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych Autora oraz samej pracy na stronie www.uksorly.pl i innych materiałach informujących o Wydarzeniu. Równocześnie Autor zrzeka się praw do swojej pracy na rzecz Organizatora.

7. W każdej kategorii Organizator przewiduje trzy nagrody.

8. Zwycięzców wyłoni jury w składzie: Agnieszka Nowak- Gąsienica - zastępca Burmistrza Miasta Zakopane, Zofia Kiełpińska - Naczelnik Wydziału Edukacji Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Zakopane, Barbara Sobańska - Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, Justyna Jasiorkowska - Zastępca Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, Małgorzata Bachleda - Szeliga - Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji w Zakopanem, Marek Donatowicz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem, Janusz Świerk - Prezes UKS "ORŁY", Dyrektor SP-1 w Zakopanem.

9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24.04.2016 około godziny 13-tej.


powrót