UKS "Orły" z dofinansowaniem z Urzędu Miasta

Rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w 2023 roku. Nasz Klub otrzymał następujące dofinansowania na łączną kwotę 45 803 zł :

Nauka i doskonalenie gry w badmintona - 8 989 zł
Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach - 8 787 zł
Nauka i doskonalenie gry w szachy - 2 688 zł
Nauka i doskonalenie gry w piłkę siatkową - 7 575 zł
Nauka i doskonalenie pływania - 5 136 zł
Organizacja cyklu turniejów o Puchar Podhala w badmintonie - 6 853 zł
Organizacja cyklu turniejów o Puchar Zakopanego w piłce siatkowej - 5 775 zł

Dziękujemy Urzędowi Miasta za wsparcie naszej działalności !


powrót