Regulamin turniejów IV Zakopiańskiego Charytatywnego Maratonu Badmintona oraz oświadczenie uczestnika turniejów

Oświadczenie uczestnika turniejów - do pobrania:

/UserFiles/o%C5%9Bwiadczenie%20uczestnika%20turnieju.rtf


Regulamin turniejów IV Zakopiańskiego Charytatywnego Maratonu Badmintona

1. Organizatorem turniejów jest Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”.

2.  Turnieje odbywać się będą na czterech kortach, na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Nowotarska 42 według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.uksorly.pl                                                                                    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin poszczególnych turniejów.                                                                                 

3. W turniejach: U8, U10, U13, U17, Nosalowy Dwór Open, IV Turniej Nocny o Puchar Prezesa UKS Orły, Turniej Rodzinny mogą uczestniczyć osoby, które dokonają do dnia 25.09.2019r. zgłoszenia, wysyłając email na orlyzakopane@gmail.com W emailu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, klasa * i szkoła* (*dotyczy uczniów) oraz turniej, w którym chce się uczestniczyć. Udział w turniejach jest bezpłatny. Ilość miejsc w turniejach jest ograniczona. Po wyczerpaniu wolnych miejsc organizator może zaproponować udział w innym turnieju. Szczegółowa lista uczestników poszczególnych turniejów podana zostanie do dnia 26.09.2019 r na stronie www.uksorly.pl i www.tournamentsoftware.com .

W turniejach: Starostów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, Dziennikarzy, Pracowników Administracji, Nauczycieli, Harcerzy Służb Mundurowych i Partnerów Wydarzenia, oraz Turnieju Przebierańców, No Limit, Badmintonowa Ruletka mogą uczestniczyć osoby, które dokonają zgłoszenia najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem gry. Ilość miejsc w turniejach jest ograniczona.

Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych na szczegółowej liście uczestników poszczególnych turniejów umieszczonej na stronie www.uksorly.pl i  www.tournamentsoftware.com oraz innych materiałach informacyjnych, oraz z akceptacją Regulaminu.

4. W turnieju Nosalowy Dwór Open Zakopane 2019 można wysłać zgłoszenie do 2 kategorii i ewentualnie jednej dodatkowej. Uczestnictwo w trzeciej kategorii będzie uzależnione od ilości zgłoszeń. Dopuszcza się możliwość udziału w dwóch poziomach zaawansowania tych samych gier podwójnych - tj. debel lub mikst.

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia uczestnika turnieju i dostarczenie go do biura zawodów (które znajdować się będzie na Hali Sportowej) najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Wypełnione oświadczenie jest podstawą uczestnictwa w turnieju. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.uksorly.pl Brak dostarczonego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.

6. Uczestnicy turniejów grają na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jak również za przedmioty pozostawione na terenie Hali.

6. Uczestników turniejów obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie z jasną podeszwą.

7. Warunkiem uczestnictwa w turnieju Przebierańców obowiązkowe jest przebranie (liczymy na humor i inwencje uczestnika).

8. System gier uzależniony będzie od ilości zawodników i ustalony zostanie najpóźniej w dniu turnieju.

9. Organizator zapewnia lotki do gier. Istnieje możliwość wypożyczenia od organizatora turnieju rakietki do gry ( kaucja zwrotna w wysokości 100 zł ).

10. Nagrody: Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych turniejach. Ponadto każdy uczeń uczestniczący w  turnieju otrzyma torbę - niespodziankę. Przewidywane są również nagrody rzeczowe uzależnione będą od hojności partnerów imprezy.

11. W sprawach organizacyjnych wszelkich informacji udzielają: Krzysztof Wiśniowski „ŻABA” (tel. 501 669 902) , Zbigniew Szczerba (tel.602 471 712). W dniu turnieju wszelkie informacje udzielane będą przy stoliku organizatora turnieju, który znajdować się będzie na Hali Sportowej.

12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.


powrót