Regulaminy zawodów i oświadczenie uczestnika turniejów

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem zawodów odbywających się podczas II Zakopiańskiego Charytatywnego Maratonu Badmintona, jak również I Zakopiańskiego Mini Maratonu Badmintona oraz wydrukowanie, uzupełnienie i dostarczenie na zawody oświadczenia uczestnika turnieju. Są to warunki niezbędne, aby wziąć udział w turnieju.

  1. TURNIEJE BADMINTONOWE, SPEEDMINTON, 3 RAKIETY

1. Organizatorem turniejów jest Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”.

2. Turnieje odbywać się będą na pięciu boiskach, w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1
ul. Nowotarska 42, Zakopane według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.uksorly.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin poszczególnych turniejów.

3. W turniejach mogą uczestniczyć osoby, które dokonają do dnia 24.05.2017 r zgłoszenia, wysyłając maila na orlyzakopane@gmail.com W mailu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, klasa * i szkoła* (*dotyczy uczniów) oraz turniej, w którym chce się uczestniczyć. Udział w turniejach jest bezpłatny. Ilość miejsc w turniejach jest ograniczona. Po wyczerpaniu wolnych miejsc organizator może zaproponować udział w innym turnieju. Szczegółowa lista uczestników poszczególnych turniejów podana zostanie do dnia 25.05.2017 r na stronie www.uksorly.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych
i wizerunku na szczegółowej liście uczestników poszczególnych turniejów umieszczonej na stronie www.uksorly.pl i innych materiałach informacyjnych.

Organizator dopuszcza możliwość dopisania zawodnika nie zgłoszonego wcześniej, w dniu zawodów pod warunkiem, że na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem turnieju osoba zapisana nie zgłosiła się na turniej lub nie dopełniła formalności związanych z wypełnieniem oświadczenia uczestnika turnieju.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia uczestnika turnieju i dostarczenie go do biura zawodów (które znajdować się będzie na sali sportowej) najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem turnieju. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Wypełnione oświadczenie jest podstawą uczestnictwa w turnieju. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.uksorly.pl Brak dostarczonego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.

4. Uczestników turniejów obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie z jasną podeszwą.

5. Warunkiem uczestnictwa w turnieju Harcerzy oraz Służb Mundurowych jest gra w stroju „służbowym” ( mundur lub jego część). W turnieju Przebierańców obowiązkowe jest przebranie (liczymy na humor i inwencje uczestnika).

6. System gier uzależniony będzie od ilości zawodników i ustalony zostanie w dniu turnieju. Turnieje badmintonowe rozgrywane będą lotkami nylonowymi. Istnieje możliwość gry lotkami piórowymi ( nie zapewnione przez Organizatora ) pod warunkiem zgody obu stron meczu.

7. Organizator zapewnia lotki nylonowe do gier. Istnieje możliwość wypożyczenia od organizatora turnieju rakietki do gry ( kaucja zwrotna w wysokości 100 zł ).

8. Nagrody: Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych turniejach. Ponadto każdy uczeń uczestniczący w turnieju otrzyma plecak wraz z atrakcyjną zawartością. Przewidywane są również nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3 w turniejach z udziałem uczniów. W innych turniejach nagrody rzeczowe uzależnione będą od hojności partnerów imprezy.

9. W sprawach organizacyjnych do dnia 26.05.2017 r do godz.22.00 wszelkich informacji udzielają: Krzysztof Wiśniowski „ŻABA” (tel. 501 669 902) , Zbigniew Szczerba
(tel.602 471 712).

W dniu turnieju wszelkie informacje udzielane będą przy stoliku organizatora turnieju, który znajdować się będzie na hali sportowej.

10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

OŚWIADCZENIE UCZETNIKA TURNIEJÓW ( do pobrania ) :

/UserFiles/o%C5%9Bwiadczenie%20uczestnika%20turnieju.pdf


  1. Ustanowienie Rekordu Polski w najszybciej uderzonej lotce

1. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”.

2. Zawody odbywać się będą na części jednego boiska, w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 ul. Nowotarska 42, Zakopane według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.uksorly.pl 

 3. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które w dniu 27 maja 2017 r dokonają zgłoszenia, na ręce Organizatora. W głoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, klasa * i szkoła* (*dotyczy uczniów) oraz kategorię, w której chce się uczestniczyć. Udział w zawodach jest bezpłatny. Ilość miejsc w zawodach jest nieograniczona.

Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych i wizerunku na szczegółowej liście uczestników zawodów umieszczonej na stronie www.uksorly.pl i innych materiałach informacyjnych.

3. Uczestników turniejów obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie z jasną podeszwą.

4. Pomiar prędkości uderzonej lotki odbywać się będzie na podstawie średniej prędkości uzyskanej od chwili uderzenia lotki przez rakietę na odcinku maksymalnie 1 metra.

7. Organizator zapewnia lotki i rakiety do zawodów. Nie ma możliwości stosowania innych lotek niż zapewnione przez Organizatora.

8. Nagrody: Certyfikaty za zwycięstwo w poszczególnych kategoriach.

9. W sprawach organizacyjnych do dnia 26.05.2017 r do godz.22.00 wszelkich informacji udzielają: Krzysztof Wiśniowski „ŻABA” (tel. 501 669 902) , Zbigniew Szczerba
(tel.602 471 712).

W dniu zawodów wszelkie informacje udzielane będą przy stoliku organizatora Maratonu, który znajdować się będzie na hali sportowej.

10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.


  1. Ustanowienie Rekordu Polski w najdalej uderzonej lotce

1. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”.

2. Zawody odbywać się będą na części jednego boiska, w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 ul. Nowotarska 42, Zakopane według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej www.uksorly.pl 

 3. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które w dniu 27 maja 2017 r dokonają zgłoszenia, na ręce Organizatora. W głoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, klasa * i szkoła* (*dotyczy uczniów) oraz kategorię, w której chce się uczestniczyć. Udział w zawodach jest bezpłatny. Ilość miejsc w zawodach jest nieograniczona.

Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych i wizerunku na szczegółowej liście uczestników zawodów umieszczonej na stronie www.uksorly.pl i innych materiałach informacyjnych.

3. Uczestników turniejów obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie z jasną podeszwą.

4. Wynik odległości uderzonej lotki odbywać się będzie na podstawie pomiaru dokonanego od linii oznaczającej start do miejsca, w którym lotka dotknie podłoża.

Suma wszystkich uderzeń po ich zsumowaniu pozwoli na uzyskanie Rekordu Polski w najdalej grupowo uderzonej lotce badmintonowej.

7. Organizator zapewnia lotki i rakiety do zawodów. Nie ma możliwości stosowania innych lotek niż zapewnione przez Organizatora.

8. Nagrody: Certyfikaty za zwycięstwo w poszczególnych kategoriach. Dla wszystkich uczestników zawodów przewidziane są okolicznościowe medale. Warunkiem otrzymania medalu jest obecność na ceremonii zakończenia Maratonu w dniu 28 maja 2017 roku o godzinie 12.00.

9. W sprawach organizacyjnych do dnia 26.05.2017 r do godz.22.00 wszelkich informacji udzielają: Krzysztof Wiśniowski „ŻABA” (tel. 501 669 902) , Zbigniew Szczerba
​(tel.602 471 712).

W dniu zawodów wszelkie informacje udzielane będą przy stoliku organizatora Maratonu, który znajdować się będzie na hali sportowej.

10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.


powrót