Nasi sponsorzy

Kawasaki Sport Badminton & Tenis

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Urząd Miasta Zakopane